Ph.D. Slađana Anđelković

Датум и место рођења: 21. 01. 1965. године, Врање

Основне студије:  1987. године, Универзитет у Скопљу, Филозофски факултет – група за педагогију.

Магистарске студије: 2000. године, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет – педагогија.

Докторске студије: Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет – педагогија.

Избор у звање доцента: 2008. године, Универзитет у Београду, Географски факултет – педагогија.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format