Ph.D. Vesna Miletić-Stepanović

Датум и место рођења: 15. 05. 1965. Београд

1992. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за социологију

Од 1993-2005. године ради у Институту за социолошка истраживања  Филозофског факултета у Београду као истраживач на пројектима које финансира Министарство за науку

2004. Магистрирала на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за социологију

2005. бирана у звање асистента на Географском факултету Универзитета у Београду на предметима Социологија и Урбана и рурална социологија

2009. докторирала.на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за социологију

2012. бирана у звање доцента за ужу научну област Социологија, на Географском факултету Универзитета у Београду

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format