ENGLESKI JEZIK – REZULTATI PISMENOG I RASPORED POLAGANjA USMENOG DELA ISPITA

Geografija [pdf]

Prostorno planiranje [pdf]

Demografija [pdf]

Geoprostorne osnove životne sredine – Engleski jezik 1 [pdf]

Geoprostorne osnove životne sredine – Engleski jezik 2 [pdf]

Turizmologija – Engleski jezik 1 [pdf]

Turizmologija – Engleski jezik 2 [pdf]

Rezultati pismenog ispita iz Engleskog jezika III – 1 (Turizmologija III godina) biće objavljeni 01. februara 2017. godine na sajtu fakulteta.
Usmeni ispit za studente treće godine turizmologije je 13. i 14. februara 2017. prema rasporedu koji će biti objavljen sa rezultatima pismenog dela ispita.