ERASMUS+ KONKURSI ZA MOBILNOST NA ONLAJN PLATFORMI MoBION

Obaveštavamo studente (svih nivoa studija), nastavnike i administrativno osoblje Geografskog fakulteta da su otvoreni ERASMUS+ konkursi mobilnosti.

Aktuelni konkursi, rokovi i načini prijavljivanja i informacije o neophodnoj dokumentaciji za apliciranje mogu se pronaći na onlajn platformi MoBION (http://mobion.bg.ac.rs) koja ujedno predstavlja i obavezni vid prijavljivanja za mobilnost studenata i svih zaposlenih na fakultetima Univerziteta u Beogradu.

mobion

erasmus