ERASMUS+ STIPENDIJE ZA STUDENTE GEOGRAFSKOG FAKULTETA

Obaveštavamo studente Geografskog fakulteta (svih nivoa studija) da je otvoren ERASMUS+ konkurs mobilnosti na Univerzitetu u Skoplju, Severna Makedonija (Saints Cyril and Methodius University of Skopje).

Načine prijavljivanja i informacije o neophodnoj dokumentaciji za apliciranje mogu se pronaći na online platformi MoBION (http://mobion.bg.ac.rs) koja predstavlja obavezni vid prijavljivanja za mobilnost studenata i svih zaposlenih na fakultetima Univerziteta u Beogradu.

Zainteresovani studenti treba da se jave Kancelariji za međunarodnu saradnju Geografskog fakulteta (email: milan.radovic@gef.bg.ac.rs) ili prodekanu za nauku i međunarodnu saradnju (email: aleksandar.djordjevic@gef.bg.ac.rs) najkasnije 20 dana pre prijave radi definisanja Ugovora o učenju.

Rok za apliciranje je 16. oktobar 2020. godine.