ФОНДАЦИЈА КОСТЕ МИГРИЋА – КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 3 СТИПЕНДИЈE | Географски факултет

FONDACIJA KOSTE MIGRIĆA – KONKURS ZA DODELU 3 STIPENDIJE

Fondacija Koste Migrića raspisuje Konkurs za dodelu 3 stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2016/2017. godinu.
Rok za podnošenje prijava je do 13. decembra 2016. godine.

Detaljnije o konkursu http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/konkursi/ODLUKA%20O%20KONKURSU%20KOSTA%20MIGRIC.pdf