Fondacija TEMPUS

Poštovani,

Fondacija Tempus poziva zainteresovane predstavnike visokoškolskih
institucija u Srbiji da uzmu učešće u seminaru koji organizuje Švedski
savet za visoko obrazovanje (www.uhr.se <http://www.uhr.se>).  Cilj
seminara je da učesnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i
Švedske uspostave kontakte radi moguće saradnje na projektima u okviru
budućeg programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja pod nazivom Erasmus
Plus, kao i u okviru švedskog programa za saradnju Linnaeus-Palme.

Više o programu Linnaeus-Palme možete saznati na sledećem linku:

http://www.programkontoret.se/Global/program/linnaeuspalme/faktablad_Linnaeus-Palme_eng121017.pdf

Agendu seminara možete pogledati u prilogu.

Seminar će se održati u periodu 7-8. oktobar 2013. (dani dolaska i odlaska
nisu uključeni), u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Radni jezik seminara je
engleski.

Zainteresovani se pozivaju da popune registracioni formular do ponedeljka,
29. jula 2013. na sledećem linku:

http://www.tempus.ac.rs/sr/sign-up/?surid=74

Organizator je u mogućnosti da pokrije troškove hotelskog smeštaja za
određeni broj učesnika, dok troškove prevoza i dnevnice učesnici snose
sami.

Izabrani učesnici će biti obavešteni tokom avgusta.