NAUČNI SKUPOVI „MEMENTO JEVTO DEDIJER“ I „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, TREBINjE 18-20. APRIL 2018.