STUDENTI GEOGRAFSKOG FAKULTETA NA LETNjOJ TERENSKOJ NASTAVI U LENjINGRADSKOJ OBLASTI, JUL 2017. GODINE