STUDIJSKI BORAVAK STUDENTA PROSTORNOG PLANIRANjA U AUSTRIJI, 13-19. MAJ 2018. GOD.