TREĆA MEĐUNARODNA RUMUNSKO-BUGARSKO-MAĐARSKO-SRPSKA KONFERENCIJA