Geoekologija – promena termina ispita

Ispit iz predmeta Geoekologija održaće se 3. jula u 10 časova u prostorijama fakulteta u Zemunu.
Udžbenik „GEOEKOLOGIJA“ se može kupiti u skriptarnici Geografskog fakulteta na Studentskom trgu.