GEOGRAFSKI FAKULTET I IMC UNIVERZITET PRIMENjENIH NAUKA POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMEVANjU

Prof. dr Dejan Filipović, dekan Geografskog fakulteta i prof. dr Karl Ennsfellner, izvršni direktor IMC Univerziteta primenjenih nauka iz Kremsa-Austrija, potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim je definisana saradnja u oblasti zajedničkih istraživačkih delatnosti, razvoja predloga za unapređenje kurikuluma i organizovanje zajedničkih studijskih programa, ko-organizacija predavanja, seminara, konferencija, letnjih škola i kampova, saradnja na projektima itd.

Potpisivanju Memoranduma o razumevanju prisustvovali su i prodekan za nauku i međunarodnu saradnju doc. dr Snežana Đurić, prodekan za finasije prof. dr Velimir Šećerov, šef katedre za turizmologiju doc. dr Sanja Pavlović i koordinator saradnje doc. dr Aleksandar Đorđević koji su predstavili Geografski fakultet, i sa predstavnicima univerziteta u Kremsu diskutovali o prvim koracima u realizaciji zajedničkih aktivnosti.

0 1 2 3 4 5 6