Geologija

prof. dr Velimir Jovanović

Osnovni podaci o Zemlji [pdf]
Geološka istorija Zemlje [pdf]
Geologija [pdf]

Geotektonske teorije, vulkanizam, tektonsi pokreti, zemljotresi – tekst [pdf]
Tektonika ploča [pdf]
Tektonski pokreti [pdf]

Seizmički pokreti [pdf]
Vulkanizam [pdf]

Mineraloške karakteristike stena litosfere [pdf]
Mineraloške karakteristike stena litosfere – tekst [pdf]
Sistematika minerala [pdf]
Sistematika minerala – tekst [pdf]

Magmatske stene 1. [pdf]
Magmatske stene 2. [pdf]
Magmatske stene 3. [pdf]
Magmatske stene – tekst[pdf]

Sedimentne stene – tekst [pdf]

Metamorfne stene – [pdf]
Metamorfne stene – tekst [pdf]

Upotreba stena – tekst [pdf]
Podzemne vode i IG uslovi izgradnje naselja – tekst [pdf]