GIS DAN SRBIJA 2017

„GIS dan Srbija 2017″ – 15. novembar

Međunarodni GIS dan (GIS Day) se ove godine obeležava 15. novembra 2017. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, a u organizaciji Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta.

Cilj „GIS dana Srbija 2017“ je da se stručnjaci i šira javnost informišu o novim trendovima u primeni GIS-a, koji je danas sve više prisutan u svakodnevnom životu ljudi kao i u velikom broju delatnosti. GIS dan se obeležava od 1999. godine širom sveta, a u Srbiji od 2013. godine. GIS dan je 2016. godine uspešno obeležen na Geografskom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu uz učešće velikog broja studenata, profesora, GIS eksperata i predstavnika iz sektora privrede.

Učesnici „GIS dana Srbija 2017″ će moći da se upoznaju sa aktivnostima kompanija, visokoškolskih i istraživačkih institucija u Srbiji vezanih za GIS putem predavanja, radionica i praktičnih demonstracija. Studenti će i ove godine imati priliku da preko postera prikažu rezultate svojih istraživanja, osvoje nagrade i da ostvare kontakte sa potencijalnim poslodavcima. Srednjoškolci će takođe moći da se upoznaju sa mogućnostima stručnog usavršavanja u oblasti GIS-a, geoinformatike i geomatike u Srbiji.

Više nformacija možete pronaći na zvaničnoj stranici GIS dan Srbija 2017.

Poster_gisdaySrbija