Glasanje za projekat Geografskog fakulteta na konkursu „Zajednici zajedno 2015“

Geografski fakultet prijavio je projekat na konkursu „Zajednici zajedno 2015“ koji sprovodi NIS a.d. Novi Sad (NIS).
Molimo Vas da podržite projekat Ogledni punkt za ekološku edukaciju i promociju korišćenja obnovljivih izvora energije glasanjem na sajtu http://zajednicizajedno.nis.eu/glasanje
Potrebno je da odaberete grad Beograd, označite projekat „Ogledni punkt za ekološku edukaciju i promociju korišćenja obnovljivih izvora energijei na dnu strane pritisnete taster GLASAJ.
Glasanje za projekte počinje 07.04.2015. u 9.00h i traje do 15.04.2015. do 16.00h