Gostovanje kolega sa Univerziteta u Ljubljani

Grupa nastavnika, saradnika i studenata III i IV godine studijskog programa Turizmologija Geografskog fakulteta, sa zadovoljstvom je prisustvovala predavanju koje su kolege prof. dr Dejan Cigale i dr Barbara Lampič sa Odseka za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, održale 17. novembra 2021. godine. Predavanje pod nazivom „Održivi razvoj turizma u Sloveniji”, samo je deo nastavnih i naučnih aktivnosti bilateralnog projekta „Održivi razvoj turizma – prakse i pristupi u Srbiji i Sloveniji” u kojem će tokom 2021. i 2022. godine učestvovati timovi istraživača sa Geografskog fakulteta i Odseka za geografiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

20211117_102530 20211117_103440

znak 2