III MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA TURIZMA I HOTELIJERSTVA – # MEKST2016

III MEĐUNARODNI KONGRES STUDENATA TURIZMA I HOTELIJERSTVA – # MEKST2016, koji se održava u Novom Sadu od 25. do 27. novembra 2016., predstavlja veliki poduhvat integracije mladih iz regiona, širenje duha tolerancije i predstavljanje Novog Sada kao grada mladih. Obuhvata niz aktivnosti i težnju ka kreiranju platforme mladih iz regiona, pretežno studentske populacije, koji će uticati na unapređenje međusobnih odnosa i širenje tolerancije i međusobnog razumevanja, prvenstveno na prostoru Zapadnog Balkana. Na dva događaja, koliko smo ih do sada organizovali došlo je preko 1200 mladih iz regiona. Nadamo se da ove godine možemo da okupimo veći broj učesnika i na taj način potvrdimo kvalitet našeg događaja. Očekujemo dolazak preko 700 studenata, profesora i asistenata sa preko 20 fakulteta iz regiona, a mesto održavanja kongresa je Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.

Više detalja na http://www.fortuns.net/