INFO DAN – Mogućnosti studentskih mobilnosti i razmena

Obaveštavaju se studenti Univerzitet u Beogradu – Geografskog fakulteta da će u sredu 22. decembra 2021. godine u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3, sa početkom u 12:00 časova održati Info dan na kome će biti prezentovane mogućnosti studentskih mobilnosti i razmena.

Biće predstavljeni programi mobilnosti – CEEPUS, ERAZMUS i dr.

Nakon Info dana, studenti će imati priliku da popune anketu i izraze zainteresovanost za mobilnost na nekom od univerziteta sa kojima Geografski fakultet sarađuje, ali i da sami predlože državu ili konkretan univerzitet, odnosno stranu kompaniju u koju bi želeli da odu na razmenu ili praksu.

Dođite i upoznajte se sa brojem mobilnosti, iznosima stipendija, sistemom priznavanja perioda boravka na razmeni kao i kriterijumima za selekciju, načinu prijave preko MOBION aplikacije, a biće prezentovana i iskustva naših studenata koji su imali priliku da borave na razmenama.

2021-INFO-DAN

znak 1