INFORMATOR SA PITANjIMA ZA PRIJEMNI ISPIT 2018/19

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2018/19. godinu, koji sadrži 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 500,00 dinara.

 

INFORMATOR prednja korica 2018-2018