Informator – školska 2014/15. godina

Informator Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta za školsku 2014/15. godinu, sa dodatkom koji sadrži 600 pitanja od kojih će 60 biti na prijemnom ispitu, može se kupiti u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu 3/3, po ceni od 600,00 dinara.

 

Informator