Odsek za geografiju

Šef odseka

dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor

Katedra za fizičku geografiju

Šef Katedre

dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor

dr Vladan Ducić, redovni profesor

dr Predrag Đurović, redovni profesor

dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor

dr Nenad Živković, redovni profesor

dr Snežana Đurđić, redovni profesor

dr Goran Anđelković, redovni profesor

dr Ivana Carević, vanredni profesor

dr Sanja Manojlović, vanredni profesor

dr Jelena Luković, vanredni profesor

dr Aleksandar Petrović, vanredni profesor

Marko Langović, asistent

Natalija Batoćanin, asistent

Tijana Jakovljević, asistent

Katedra za društvenu geografiju

Šef Katedre

dr Ivan Ratkaj, redovni profesor

dr Ivan Ratkaj, redovni profesor

dr Marija Antić, vanredni profesor

dr Dragica Gatarić, vanredni profesor

dr Danica Šantić, vanredni profesor

dr Mikica Sibinović, vanredni profesor

dr Aljoša Budović, docent

dr Nikola Jocić, docent

Katedra za regionalnu geografiju

Šef Katedre

dr Rajko Golić, docent

dr Dejan Šabić, redovni profesor

dr Snežana Vujadinović, redovni profesor

dr Mirjana Gajić, vanredni profesor

dr Rajko Golić, docent

dr Marko Joksimović, docent

Filip Krstić, asistent

Katedra za didaktiku i metodiku nastave geografije

Šef Katedre

dr Slađana Anđelković, redovni profesor

dr Ljiljana Živković, redovni profesor

dr Slađana Anđelković, redovni profesor

dr Slavoljub Jovanović, redovni profesor