Одсек за географију

Шеф одсека

др Дејан Шабић, редовни професор

Катедра за физичку географију

Шеф Катедре

др Милутин Тадић, редовни професор

др Предраг Манојловић, редовни професор

др Велимир Јовановић, редовни професор

др Владан Дуцић, редовни професор

др Предраг Ђуровић, редовни професор

др Славољуб Драгићевић, редовни професор

др Ненад Живковић, редовни професор

др Снежана Ђурђић, ванредни професор

др Горан Анђелковић, ванредни професор

др Ивана Царевић, ванредни професор

др Сања Манојловић, доцент

др Јелена Луковић, доцент

др Александар Петровић, доцент

мср Марко Ланговић, асистент

Катедра за друштвену географију

Шеф Катедре

др Иван Раткај, ванредни професор

др Мирко Грчић, редовни професор

др Марија Антић, ванредни професор

др Драгица Гатарић, доцент

др Даница Шантић, доцент

др Микица Сибиновић, доцент

мср Аљоша Будовић, асистент

Катедра за регионалну географију

Шеф Катедре

др Дејан Шабић, редовни професор

др Мила Павловић, редовни професор

др Снежана Вујадиновић, редовни професор

др Мирјана Гајић, ванредни професор

др Рајко Голић, доцент

др Марко Јоксимовић, доцент

мср Филип Крстић, асистент

Катедра за картографију

Шеф Катедре

др Драгица Живковић, редовни професор

др Јасмина Јовановић, ванредни професор

др Александар Ђорђевић, доцент

Катедра за дидактику и методику наставе географије

Шеф Катедре

др Славољуб Јовановић, ванредни професор

др Слађана Анђелковић, ванредни професор

др Љиљана Живковић, ванредни професор

Катедра за ГИС

Шеф Катедре

др Сања Стојковић, ванредни професор

др Милан Кукрика, редовни професор