INTERDISCIPLINARNI PRISTUP REALIZACIJI NASTAVE GEOGRAFIJE

Gosti: profesori i asistenti sa Hemijskog i Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studenti četvrte godine studijskog programa Geografija u okviru predmeta Metodika nastave geografije, učestvovali su u radionici koja se odnosila na razvijanje saradničkih sposobnosti. Radionica je ukazala na mogućnosti korelacije nastave geografije i hemije. Cilj radionice bio je da se kroz saradnju geografa i hemičara ukaže na osposobljavanje studenata za planiranje interdisciplinarnog pristupa realizaciji nastave.

1_  2_ 4_  6_

3_ 5_