„INTERSISTEM – KARTOGRAFIJA“ – IZLOŽBA IZDANjA

U četvrtak 15. decembra 2016. godine „INTERSISTEM – kartografija“ održaće izložbu svojih izdanja  u sali 1 Geografskog fakulteta, u periodu od 10 do 14 časova.

meni1