Ispit iz predmeta Demografski razvitak sveta

Ispit iz predmeta Demografski razvitak sveta održaće se 4.3.2015. godine sa početkom u 12 časova u Jagićevoj ulici.

Doc. dr Danica Šantić