Ispit iz predmeta Ekonomika turizma

Usmeni deo ispita iz predmeta Ekonomika turizma biće održan u ponedeljak, 01. jula u 14 časova, u Jagićevoj.