Ispit iz predmeta Fizičko-hemijski procesi u životnoj sredini

Ispit iz predmeta Fizičko-hemijski procesi u životnoj sredini za studente studijske grupe Geoprostorne osnove životne sredine biće održan 10.06.2013. godine u  16 časova u velikom hemijskom amfiteatru.

Predmetni nastavnik
Biljana Šljukić Paunković
E-mail: biljka@ffh.bg.ac.rs