ISPIT IZ PREDMETA POSLOVANjE TURISTIČKIH AGENCIJA

Ispit iz predmeta Poslovanje turističkih agencija održaće se 6. aprila 2017. godine sa početkom u 12:00h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.