Ispit iz predmeta Urbana ekonomija

Usmeni deo ispita iz predmeta Urbana ekonomija održaće se u subotu 29. juna, nakon pismenog dela ispita, u Jagićevoj ulici.