ISPITI KOD DOC. DR IVANA NOVKOVIĆA U PRVOM ROKU

Ispit kod doc. dr Ivana Novkovića u prvom ispitnom roku održaće se prema sledećem rasporedu:

- Prirodni uslovi i nepogode u životnoj sredini održaće se 24. januara 2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj 5.
- Životna sredina sela i nenastanjenih prostora održaće se 24. januara 2018. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj 5.
- Teorija i praksa održivog razvoja održaće se 25. januara 2018. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj 5.