Ispiti kod Doc. dr Marije Martinović (peti ispitni rok)

Ispiti kod Doc. dr Marije Martinović u petom ispitnom roku održaće se 8. septembra 2014. u 10h u prostorijama fakulteta  u Zemunu.