ISPITI KOD DOC. DR ZORE ŽIVANOVIĆ U TREĆEM ISPITNOM ROKU

Ispiti kod doc. dr Zore Živanović zakazani za 15. jun održaće se u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici, prema satnici u rasporedu.