ISPITI KOD DR MARIJE MARTINOVIĆ

Ispiti kod dr Marije Martinović zakazani za 6 i 7 februar održaće se po sledećem rasporedu :

Antropogeografija 11. 02. u 10 časova u Vojvođanskoj 1
Gradski turzam        11. 02. u 12 časova u Vojvođanskoj 1
Geografija naselja  13. 02. u 11 časova u Vojvođanskoj 1
Revitalizacija seoskih naselja 13. 02. u 10 časova u Vojvođanskoj 1