Ispiti kod dr Mirjane Gajić

12. 02. u 10 časova na Studentskom trgu 3/3 za studente na smeru Geografija

13. 02. u 10 časova na Studentskom trgu 3/3 za studente na smeru Turizmologija