Ispiti kod prof. Dejana Šabića

 

Studenti kojima je zbog preklapanja termina odložen ispit kod prof. Dejana Šabića, polagaće ispit u sredu, 17. arila u Zemunu, sa početkom u 10 časova.