ISPITI KOD PROF. DR AURELA BOŽINA U PETOM ISPITNOM ROKU

Svi ispiti kod prof. dr Aurela Božina u petom ispitnom roku održaće se 09. septembra 2016. godine sa početkom u u 15h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.