ISPITI KOD PROF. DR DRAGUTINA TOŠIĆA U PRVOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Dragutina Tošića u prvom ispitnom roku održaće se u prostorijama Fakulteta u V. Jagića br. 5 u sledećim terminima:

- Planski regioni Srbije – 13. februara 2018. godine sa početkom u 10:00 časova;
- Stanovništvo i regionalni razvoj – 13. februara 2018. godine sa početkom u 13:30 časova.