ISPITI KOD PROF. DR IVANA RATKAJA U PRVOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Ivana Ratkaja u prvom ispitnom roku održaće se u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1 prema sledećem rasporedu:

- Saobraćajna geografija (Geografija) 06. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.
- Socijalna geografija (Geografija) 06. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.
- Saobraćajni sistemi i turizam (Turizmologija) 05. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.
- Tranzitni turizam (Turizmologija) 05. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.
- Socijalna geografija (Demografija) 05. i 06. februara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.