ISPITI KOD PROF. DR MILICE BULAJIĆ U ČETVRTOM ISPITNOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Milice Bulajić (Poslovna statistika, Osnove statistike I i Osnove statistike II) održaće se 10. jula sa početkom u 16:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.