Ispiti kod prof. dr Milovana Pecelja

Ispiti kod prof. dr Milovana Pecelja u četvrtom ispitnom roku, zakazani za 8. jul,  održaće se 9. jula 2014. godine  u 10h u prostorijama Geografskog fakulteta u Zemunu.