Ispiti kod prof. dr Milovana Pecelja (peti ispitni rok)

Ispiti kod prof. dr Milovana Pecelja u petom ispitnom roku održaće se 11. septembra 2014. u 10h u prostorijama fakulteta  u Zemunu.