Ispiti kod prof. dr Miomira Jovanovića

Ispiti kod prof. dr Miomira Jovanovića u četvrtom ispitnom roku, zakazani za 04. jul, održaće se 10. jula 2014. godine, u 12 časova, u Jagićevoj.