ISPITI KOD PROF. DR SANjE PAVLOVIĆ U PRVOM ROKU

Ispiti kod prof. dr Sanje Pavlović iz predmeta Spomeničko nasleđe i turizam i Spomeničko nasleđe i turizam u Srbiji odžaće se 01. februara 2018. godine sa početkom u 10:00 časova, dok će ispit iz predmeta Etnološke osnove turizma biti održan istoga dana sa početkom u 12:00 časova. Svi ispiti održaće se u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.