Ispiti kod prof. dr Slavoljuba Jovanovića

Svi ispiti zakazani kod prof. dr Slavoljuba Jovanovića (osnovne i master akademske studije) u trećem ispitnom roku, održaće se istog dana, 15. juna 2016. godine, sa početkom u 14.30 časova.