Ispiti kod prof. dr Snežane Vujadinović (treći ispitni rok)

Ispiti iz predmeta Regionalna geografija sveta 2 i Novi pravci razvoja turizma, kod prof. dr Snežane Vujadinović, održaće se prema rasporedu sa početkom u 12 časova.