Ispiti kod prof. dr Milovana Pecelja

Svi ispiti kod prof. dr Milovana Pecelja u drugom ispitnom roku odlažu se se na zahtev studenata za 10. 04. u 10 časova u Zemunu.