Izazovi uticaja na klimatske promene – Google Impact Challenge on Climate

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da je EIT Climate-KIC započeo saradnju sa kompanjom Google na programu Izazovi uticaja na klimatske promene – Google Impact Challenge on Climate. Google je nedavno objavio plan u okviru kojeg će svoje operacije i poslovanje do 2030. godine obavljati isključivo koristeći energiju bez emisije ugljenika i obavezao se da će sarađivati sa vladama, komunalnim preduzećima i kreatorima politika u pokretanju promena na nivou sistema. U okviru svojih klimatskih obaveza, ovaj tehnološki gigant je posvetio budžet od ukupno 10 miliona evra za finansiranje ideja koje koriste čiste tehnologije za ubrzavanje evropskog napretka ka zelenijoj, otpornijoj budućnosti.

Google Impact Challenge on Climate je u potrazi za projektima koji se bave temama od ekološkog značaja, kao što su povećani pristup obnovljivim izvorima energije ili njihovom korišćenju, dekarbonizacija transporta, poboljšanje kvaliteta vazduha, planiranje i zaštita prirodnih resursa i cirkularna ekonomija i dizajn. Google ovim izazovom želi da privuče socijalne inovatore koji bi koristili tehnologiju za ubrzavanje evropskog napretka ka zelenijoj i otpornijoj budućnosti.

Pozivamo vas da se prijavite i uzmete učešće u ovom sjajnom izazovu. Svaki izabrani primalac granta dobiće sredstva između 250.000 i 2.000.000 eur i podršku od Google-a. Prijava učešća otvorena je do 6. novembra 2020. godine na linku https://impactchallenge-app.withgoogle.com/climate-challenge/#!/page/1. Dodatne informacije o izazovu i uslovima učešća možete pronaći na https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2020.

znak 2