Jedanaesta regionalna Konferencija „Životna sredina ka Evropi EnE15″ – ENV.net

Jedanaesta regionalna Konferencija Životna sredina ka Evropi EnE15 – ENV.net, biće posvećena temi: Metode, standardi i alati u oblasti životne sredine: izazovi na putu ka EU. Konferencija će biti održana 5. juna 2015. godine u Beogradu (Privredna komora Srbije) i predstavlja će događaj u okviru UNEP obeležavanja Svetskog dana životne sredine.

Konferenciju organizuje strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ i Privredna komora Srbije, uz podršku Programa UN za životnu sredinu. Konferencija je deo ENV.net procesa, koji je podržan od EU. Tradicionalno, u okviru konferencije svake godine imamo značajan broj ambasadora iz različitih zemalja, kao i učešće preko 150 autora i koautora radova koji se štampaju na disku u Zborniku radova Konferencije, kao i učesnika bez rada.

Konferencija je prilika za obrazovne institucije, organizacije i pojedince da predstave svoja istraživanja i gledišta u vezi sa odabranom temom. Čvrsto verujemo da će Vaš naučno-stručni rad i iskustvo znatno pomoći razumevanju ove oblasti. Svesni neophodnosti bliske saradnje između nauke i prakse, uključujući i praksu u okviru nadležnih organa, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Konferenciji Životna sredina ka Evropi EnE15-ENV.net, bilo pripremom i prezentovanjem Vašeg rada ili doprinosom kao učesnik.

Organizacioni odbor Konferencije vas sa zadovoljstvom obaveštava da, zahvaljujući podršci EU preko ENV.net projekta, neće biti kotizacije za učešće. Međutim, potrebno je da registrujete svoje učešće ispunjavanjem registracionog formulara.

Bliže informacije: Dunja Prokić, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, e-mail: eneconference@feeserbia.com, web site: http://ambassadors-env.com

Registracioni formular [doc]

Uputstvo za pripremu radova [pdf]