КОЛЕГЕ СА БЕЛГОРОДСКОГ УНИВЕЗИТЕТА („БелГУ“) У ПОСЕТИ ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

На основу уговора о сарадњи између Белгородског државно-националног и истраживачког унивезитета „БелГУ“ (Белгород, Русија) и Универзитета у Београду, 17. маја 2017. год. Географски факултет посетиле су доц. др Татјана Брониславновна Климова, шеф катедре за туризам и услуге Института за менаџмент Белгородског универзитета и Лариса Николаевна Шмигирилова, заменик директора за међународну сарадњу Института за менаџментБелгородског универзитета.

У разговору са колегама са Белгородског универзитета проф. др Снежана Ђурђић, продекан за науку и међународну сарадњу, проф. др Сања Павловић, шеф одсека за туризам и Милан Радовић, стручни сарадник за истраживачке послове и међународну сарадњу, разматрани су даљи кораци у сарадњи две институције, размени студената, сарадника и наставника и о могућностима заједничких истраживања.

belgorod 1 belgorod 2 belgorod 3 belgorod 4